پذیرش بیماران ICU واحد مراقبت ویژه (ICU) یک بخش بیمارستان است که به منظور مراقبت و پایش نیاز های پزشکی و توجه ویژه به بیمارانی که به مراقبت ویژه نیاز دارند ، تأسیس شده است . ICU عموماً برای بیمارانی که در وضعیت جدی و حاد هستند ، اعم از بیمارانی که به عمل جراحی…

خدمات استومی خدمات استومی (Stoma Care) شامل مراقبت های پزشکی و پرستاری برای افرادی است که جراحی ساخت استوما داشته اند . استوما یک باز شدن در شکم است که به دستگاه گوارش متصل می شود و معمولاً برای افرادی که با اختلالات پوشیدن پوشاک و استفاده از توالت معمولی مواجه هستند ، نصب می…