نیاز به کمک دارید؟ کافیست خدمت مورد نیاز خود را ثبت کنید و منتظر تماس کارشناسان ما بمانید. نوع خدمت درخواستیخدمات پزشکیخدمات پرستاریپاراکلینیکICU & CCUتجهیزات پزشکیآزمایش آنلاینسونورادیولوژیکارشناسی زخمسایر توضیحات: