خدمات کمیسیون پزشکی :  کمیسیون پزشکی یک سازمان دولتی است که مسئولیت بررسی و تصمیم‌ گیری در مورد مسائل پزشکی مربوط به صدور مجوزهای پزشکی و بهداشتی، اعزام به خدمت در مقاطع مختلف ، تشخیص ناتوانی جسمی و روانی و سایر موارد مربوط به پزشکی را دارد. از جمله خدمات کمیسیون پزشکی می ‌توان به…

تلفیق دارویی یا همان داروسازی کامپوزیت (Combination therapy)، به معنای مصرف دو یا چند دارو به صورت همزمان برای درمان یک بیماری است. در بسیاری از موارد، استفاده از چندین دارو با هم، تأثیرات درمانی بهتر و کاهش عوارض جانبی دارد. در تلفیق دارویی، داروهای مختلف ممکن است با هدف کاهش علائم بیماری، افزایش اثرات…