خدمات کمیسیون پزشکی :  کمیسیون پزشکی یک سازمان دولتی است که مسئولیت بررسی و تصمیم‌ گیری در مورد مسائل پزشکی مربوط به صدور مجوزهای پزشکی و بهداشتی، اعزام به خدمت در مقاطع مختلف ، تشخیص ناتوانی جسمی و روانی و سایر موارد مربوط به پزشکی را دارد. از جمله خدمات کمیسیون پزشکی می ‌توان به…

خدمات پزشکی عمومی در سهاطب پزشک عمومی پزشک عمومی یک پزشک یا پزشکی است که به درمان بیماری های حاد و مزمن می پردازد و به بیماران در هر سن و جنس در مورد پیشگیری از بیماری و بهداشت آموزش می دهد. یک پزشک عمومی می تواند طیف وسیعی از مشکلات سلامتی را درمان کند….