خدمات مراکز درمانی در منزل برای بیماران در وضعیت کما پرستاری در منزل از بیمار کمایی بیمار در حالت کما برای مدت طولانی‌تری دچار عوارض ناشی از آسیب شدید یا هر مشکل پزشکی می‌شود. این یک وضعیت اضطراری است که در آن بیمار نمی‌تواند از خواب بیدار شود یا نمی‌داند که در اطرافش چه می‌گذرد…