خدمات مراکز درمانی در منزل برای بیماران در وضعیت کما پرستاری در منزل از بیمار کمایی بیمار در حالت کما برای مدت طولانی‌تری دچار عوارض ناشی از آسیب شدید یا هر مشکل پزشکی می‌شود. این یک وضعیت اضطراری است که در آن بیمار نمی‌تواند از خواب بیدار شود یا نمی‌داند که در اطرافش چه می‌گذرد…

پذیرش بیماران ICU واحد مراقبت ویژه (ICU) یک بخش بیمارستان است که به منظور مراقبت و پایش نیاز های پزشکی و توجه ویژه به بیمارانی که به مراقبت ویژه نیاز دارند ، تأسیس شده است . ICU عموماً برای بیمارانی که در وضعیت جدی و حاد هستند ، اعم از بیمارانی که به عمل جراحی…