خدمات پزشکی عمومی در سهاطب پزشک عمومی پزشک عمومی یک پزشک یا پزشکی است که به درمان بیماری های حاد و مزمن می پردازد و به بیماران در هر سن و جنس در مورد پیشگیری از بیماری و بهداشت آموزش می دهد. یک پزشک عمومی می تواند طیف وسیعی از مشکلات سلامتی را درمان کند….