مراقبت و ویزیت زخم در منزل: راهنمایی برای مراقبت اولیه مقدمه: زخم‌ها یکی از مشکلات شایع در زندگی روزمره هستند و می‌توانند از طریق بریدگی‌ها، خراش‌ها، سوختگی‌ها و دیگر آسیب‌ها به پوست ایجاد شوند. در بعضی موارد، زخم‌ها به حدی سطحی و ساده هستند که می‌توان به طور موثری در خانه آن‌ها را مراقبت کرد…