خدمات ویزیت آنلاین ویزیت آنلاین یکی از خدمات مهم در حوزه سلامت و پزشکی است که به کمک فناوری ارتباطات، بیماران امکان مشاوره و درمان را از راه دور با پزشکان دارند. این خدمات در موارد زیر مفید واقع می‌شود: 1- مشاوره درمانی: امکان مشاوره و دریافت راهنمای درمانی درباره بیماری‌های مختلف و نیز رژیم‌های…