مراقبت های ویژه در منزل یکی از مهمترین جنبه های بهبود و حفاظت از سلامت فرد است ، به خصوص زمانی که فرد نیاز به مراقبت های خاص یا درمانی دارد. برخی از مراقبت های ویژه در منزل مراقبت های پرستاری : اگر فرد نیاز به مراقبت پرستاری دارد ، ایجاد یک محیط ایمن و…