مراقبت‌ های تخصصی در منزل با سهاطب پرستاری تخصصی با کادر حرفه ای ما با خدمات مراقبت در منزل خود در سهاطب، یک برنامه مراقبتی سفارشی ارائه می‌کنیم که بر نیازهای فردی و شخصی بیمار تمرکز دارد. برخی از این شرایط مراقبت ویژه عبارتند از: مراقبت از بیمارانی که دچار زوال عقل هستند زوال عقل…