رادیولوژی در منزل رادیولوژی در منزل یکی از خدمات پزشکی است که امکان دسترسی سریع و آسان به تصاویر پزشکی را فراهم می ‌کند ، بدون این که بیمار برای تصویربرداری به مرکز درمانی بروید. این خدمات شامل انجام انواع تصویربرداری مانند اکس رای ، سونوگرافی ، توموگرافی و ماموگرافی است که توسط یک تیم…