دیالیز در منزل یک خدمت پزشکی است که به بیماران که نیاز به دیالیز دارند ، این امکان را می دهد که در محیط منزل خود دیالیز خود را انجام دهند. در این روش از تجهیزات خاصی استفاده می شود که به بیمار اجازه می دهد که بدون نیاز به مراجعه به مراکز دیالیز، خدمات…