بلع درمانی در منزل ، به مجموعه ‌ای از خدمات پرستاری اطلاق می ‌شود که بیمارانی که نیاز به مراقبت در منزل دارند ، از آن استفاده می‌ کنند. این خدمات شامل مراقبت‌های پزشکی ، پرستاری ، فیزیوتراپی ، خدمات دارویی و مراقبت از بیمار در منزل می‌ باشد. ارائه این خدمات برای بیمارانی که…