خدمات پانسمان شامل ارائه مراقبت‌های پزشکی برای بهبود و پیشگیری از عفونت ، التهاب ، خونریزی و دردهای مرتبط با زخم ‌ها ، بریدگی‌ ها ، سوختگی‌ ها و نواحی آسیب دیده دیگر می ‌شود. بسته به نیاز بیمار ، پانسمان‌ها می‌ توانند در محیط بیمارستان ، درمانگاه یا منزل ارائه شوند. خدمات پانسمان شامل…