خدمات بخیه و سوچور بخیه و سوچور دو خدمت پزشکی هستند که معمولاً پس از عمل جراحی ، زخم یا آسیب جسمی به بیمار ارائه می‌ شوند. بخیه به معنای بافتن نخ یا مواد دیگر برای ترمیم زخم یا بریدگی هستند. پس از تمیز کردن زخم ، پزشک بخیه های لازم را با استفاده از…