خدمات تراکئوستومی در منزل تراکئوستومی یک عمل جراحی است که به دلیل برخی بیماری‌های مزمن مثل بیماری‌های کبدی و یا برخی سایر بیماری‌های گوارشی و تنفسی انجام می‌شود. در این عمل ، با ایجاد یک سوراخ در گلوی بیمار ، لوله‌ ای (تراکئوستومی) قرار داده می‌شود تا امکان تغذیه و درمان دیگری برای بیمار فراهم…