اعزام کمک پرستار به منزل و بیمارستان اعزام کمک پرستار به منزل و بیمارستان یکی از خدمات پرطرفدار در حوزه بهداشت و درمان است . این خدمات برای افرادی که به علت بیماری یا ناتوانی بیشتری به نیاز به مراقبت های پزشکی دارند ، فراهم می شود. کمک پرستاران می توانند به بیماران در کارهای…