اعزام پرستار متخصص به منزل و بیمارستان یکی از خدمات مهم در حوزه سلامت است. این خدمت شامل ارائه مراقبت ‌های پیشگیرانه ، درمانی و نگهداری از بیمار در منزل و یا بیمارستان است. خدمات و مراقبت های پرستاران در بیمارستان‌ها ، پرستاران متخصص به بیماران کمک می ‌کنند تا بهترین مراقبت‌های پزشکی را دریافت…