خدمات زخم و استومی در منزل کنترل زخم و استومی در منزل به‌تنهایی می‌تواند شما را با مشکل مواجه کند. خدمات زخم و استومی در منزل توسط پرستان متخصص در این زمینه توسط مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری در منزل سهاطب می‌تواند به شما کمک کند. این مرکز به شما کمک می‌کند تا [...]

خدمات استومی خدمات استومی (Stoma Care) شامل مراقبت های پزشکی و پرستاری برای افرادی است که جراحی ساخت استوما داشته اند . استوما یک باز شدن در شکم است که به دستگاه گوارش متصل می شود و معمولاً برای افرادی که با اختلالات پوشیدن پوشاک و استفاده از توالت معمولی مواجه هستند ، نصب می…