آزمایش آنلاین در منزل آزمایش آنلاین در منزل یک روش نوین و مراحلی برای انجام آزمون‌ های پزشکی به صورت خودخوان است که به شما امکان می ‌دهد نمونه ‌های خود را در منزل جمع‌ آوری کنید و آن‌ ها را به آزمایشگاه ارسال کنید. این روش به شما امکان می ‌دهد از راحتی و…